We hebben onze administratie uitbesteed aan Netpoint Factoring B.V. Dit betekent voor u dat u onze rekening via Netpoint krijgt toegestuurd.

Wij versturen uw rekening naar uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar deze niet of niet helemaal vergoedt, zal uw zorgverzekeraar of Netpoint u hiervan een nota sturen.

U heeft via de site www.uwdeclaraties.nl 24 uur per dag inzage in uw nota’s. U kunt deze zo nodig printen of opslaan op uw computer.